Projekte // Monika Szewczyk

against – within, 2006