Projekte // Monika Adamczyk-Garbowska

Ulica Nowa 3, 2011