Projekte // Hensel

Protokoll Pottwalbergung, 2002