Projekte // Annett Koch

Spaces for Recreation, 2011