Projekte // Agnieszka Wiśniewska

Ulica Nowa 3, 2011